23 december 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 21 december heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

 • Stelt de Raad voor om de derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen
 • Stelt een verkeersbesluit in voor 60 km-zones voor alle gemeentewegen buiten de bebouwde kom
 • Ingestemd met de structurele borging van toetsing op naleving van contractuele verplichtingen voor de kwaliteitsverbetering van het landschap
 • Legt het ontwerp wijzigingsplan ‘Business Centre Treeport Tweede Fase’ ter inzage
 • Informeert de Raad over maatregelen voor de verkeersveiligheid in de Prinsenstraat, Molenstraat en Wernhoutseweg
 • Stemt in met de financiering van de ‘Floriade’ bank
 • Stemt in met de raadsmededeling over het ecologisch maaibeleid
 • Stelt het wijzigingsplan ‘Breedschotsestraat 27’ in Rijsbergen gewijzigd vast
 • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Oude Lentsebaan en Lentsebaan gewijzigd vast te stellen
 • Verleent in principe medewerking aan het principeverzoek Wildertsedijk 8-10 in Zundert
 • Stelt het wijzigingsplan Corsobouwplaats Klein Zundertse Heikant ongewijzigd vast
 • Past de koopovereenkomst grond Wernhoutseweg t.b.v. buurtschap De Lent aan

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (21 december).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-21-december