24 juni 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 21 juni heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met de portefeuilleverdeling college, vervangingsregelingen en bestuurlijke vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden voor de bestuursperiode 2022-2026.
  • Stemt in met de (her)benoeming van twee leden van de Adviesraad Sociaal Domein.
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Goorbaan 5 en 9 in Zundert ter inzage.
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Oekelsebaan 9 in Zundert ter inzage.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (21 juni).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-21-juni