22 september 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 21 september heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Legt het ontwerp wijzigingsplan Heischoorstraat 13a in Klein Zundert ter inzage;
  • Heeft kennisgenomen van de gebiedsagenda Vitaal Buitengebied RWB.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (21 september).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-21-september