23 juni 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 22 juni heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Terugvorderen subsidies 2021;  
  • Verlengt de overeenkomst ‘onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein’ met MEE West-Brabant voor nog 1 jaar;
  • Stemt in met het onderhoud voor de wegen (eerste tranche) en geeft opdracht tot aanbesteding.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (22 juni).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-22-juni