24 maart 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 22 maart heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met de overeenkomst ‘afspraken langer zelfstandig wonen’ met Thuisvester.
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan Rustenburgstraat 1a in Zundert ter inzage.
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan Heischoorstraat 4 in Klein Zundert ter inzage.
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan Sintelweg 17 in Rijsbergen ter inzage.
  • Stelt de eerste bestuursrapportage van 2022 vast.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (22 maart) (pdf, 149 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-22-maart