24 november 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 22 november heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Brengt een positief advies uit over de voorgenomen besturenfusie tussen Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen (SKOR) en Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ).
  • Stemt in met de ‘Beleidsregels maatschappelijke participatie gemeente Zundert 2023’.
  • Stemt in met de ‘Beleidsregels energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Zundert’.
  • Stemt in met een gezamenlijke openbare Europese aanbesteding met 12 West-Brabantse gemeenten voor Wmo-hulpmiddelen per 1 juli 2023.
  • Stemt in met de verlenging van de pilot onderwijs-zorg voorziening Plein 3.
  • Stelt de ‘lijst met indieningsvereisten voor eenvoudige bouwwerken’ vast.
  • Stemt in met de toewijzing van leegstaande ruimte op locatie Levenslust aan de KBO.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (22 november).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-22-november