24 februari 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 23 februari heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Kennisgenomen van de tussenevaluatie project ‘Vroeg erop af’;
  • De nota ‘Een bruisend en leefbaar Zundert in balans’: Beleidsregels evenementen gemeente Zundert 2021-2022’ vastgesteld;
  • Vastgesteld dat horecaondernemers ook van 1 maart tot in ieder geval 1 november 2021 een uitgebreider terras kunnen plaatsen;
  • Het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsprogramma (VTH) 2020-2021 vastgesteld;
  • Een positief principebesluit genomen om locatie Eendenkooistraat 15 in Achtmaal om te schakelen naar een paardenhouderij;
  • Een positief principebesluit genomen om locatie Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal om te schakelen naar een boomteeltbedrijf;
  • Het convenant met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) verlengd t/m maart 2025.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College, 23 februari.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-23-februari