24 maart 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 23 maart heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • De doelgroepdefinitie voor de voorschoolse educatie is vastgesteld;
  • Het voorstel ‘Maatregelen verzachten effecten Corona 2021’ is vastgesteld;
  • Er is een positief principebesluit genomen om, onder voorwaarden, de bestemming voor Minnelingsebrugstraat 7a om te zetten van Agrarisch naar Wonen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College, 23 maart.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-23-maart