25 november 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 23 november heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Legt het Ontwerp-Wijzigingsplan Buntweg 21b in Achtmaal ter inzage;
  • Verleent de omgevingsvergunning voor de Wernhoutseweg 126 in Wernhout en stelt de beschikking hogere waarde Wet geluidhinder vast.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (23 november).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-23-november