26 augustus 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 24 augustus heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stelt de Raad voor om de vijfde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert vast te stellen;
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Wernhoutseweg 26 in Zundert vast te stellen;
  • Verleent in principe medewerking aan het Principeverzoek Oekelsebaan 55 in Zundert;
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Molenstraat 23-27 in Zundert vast te stellen;
  • Legt het ontwerp-bestemmingsplan De Maalderij in Klein Zundert ter inzage.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (24 augustus).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-24-augustus