26 mei 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 25 mei heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stelt de Raad voor om de jaarstukken 2020 en de resultaatbestemming vast te stellen;
  • Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regelingen;
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan voor Wernhoutseweg 161 in Wernhout ter inzage;
  • De Ja/Nee en Nee/Nee sticker te promoten door alle huishoudens in de gemeente Zundert aan te schrijven;
  • Kennisgenomen van het evaluatieverslag minimabeleid 2018-2020 en stemt in met het afwijken van de motie Impuls armoedebestrijding door de wens van de Raad mee te nemen in een plan van aanpak rondom corona.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (25 mei).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-25-mei