29 juli 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 27 juli heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Wijzigt de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant;
  • Geeft opdracht aan Werkplein Hart van West-Brabant om per september te starten met het uitvoeren van de wet inburgering;
  • Gaat samen met Jeugdhulpregio West-Brabant west een samenwerkingsovereenkomst aan met onderwijs-zorgvoorziening Plein 3;
  • Heeft de subsidies voor 2020 vastgesteld;
  • Legt het wijzigingsplan omzetting naar Wonen Oude Baan 21 b te Wernhout ter inzage;
  • Verleent medewerking aan het principeverzoek Achtmaalseweg 127a en 129 in Zundert;
  • Brengt het ontwerpbestemmingsplan Hoek Luitertweg – Heischoorstraat in procedure;
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Wernhoutseweg 147-139 (Donkvoort) ter inzage;
  • Brengt ontwerpbestemmingsplan Tiendpad 1c te Wernhout in procedure.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (27 juli).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-27-juli