30 juni 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op maandag 27 juni heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Neemt kennis van de financiële gevolgen van de meicirculaire 2022.
  • Stelt de raad voor om in te stemmen met de Zomernota en met de tweede bestuursrapportage.
  • Verkoopt kavel 14 op bedrijventerrein Beekzicht in Zundert.
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan ‘Molendreef ong. te Wernhout’ ter inzage.
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan Hoekvensedreef 32 in Achtmaal ter inzage.
  • Stemt in met de voorgestelde verdeling van de Rijkscoronasteun voor Cultuur ter waarde van 41.000 euro.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (27 juni).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-27-juni