30 juni 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 29 juni heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • De kwijtschelding van de huur voor buitensportaccommodaties geldt ook voor het eerste kwartaal van 2021;
  • Verruiming van de openingstijden van de milieustraat;
  • Verleent in principe medewerking aan de herontwikkeling Vervul 18a in Rijsbergen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (29 juni).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-29-juni