01 april 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 29 maart heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met de inrichting van de Laguitensebaan 45b in Rijsbergen als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen en stemt in met het voorlopig uitbetalen van leefgeld.
  • Stelt de tweede bestuursrapportage van het sociaal domein vast.
  • Stemt in met de beoordeling van de investeringsaanvragen sportaccommodaties voor investeringen in sportaccommodaties 2023.
  • Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Hoek Luitertweg – Heischoorstraat in Klein Zundert vast te stellen.
  • Het college vraagt de raad hen opdracht te geven het burgerinitiatief ‘MTA Achtmaal’ verder voor te bereiden.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (29 maart).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-29-maart