01 december 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 29 november heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Legt het ontwerp wijzigingsplan Oude Weimerstraat 7 in Wernhout ter inzage.
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Hazeldonksestraat 14 in Rijsbergen ter inzage.
  • Stemt in met het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor inzamellocaties van huishoudelijk afval.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (29 november) (pdf, 163 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-29-november