01 april 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 30 maart heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • De bestuursrapportage Sociaal Domein 2e halfjaar 2020 is vastgesteld;
  • Het college van B&W legt het ontwerp-wijzigingsplan Altenaarweg 6 ter inzage en gaat een anterieure overeenkomst aan met de initiatiefnemer.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College, 30 maart.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-30-maart