01 juni 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 31 mei heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Vervul 18a in Rijsbergen ter inzage.
  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Raambergweg 13 in Klein Zundert ter inzage.
  • Verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan het verzoek voor de Gelderdonksestraat 11 in Rijsbergen.
  • Verleent in principe medewerking aan het verzoek Kaarschotsestraat 9 in Zundert.
  • Verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan het verzoek voor de Berkstraat 20 in Zundert.
  • Stelt de raad voor om een Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de Wernhoutseweg 126 te Wernhout.
  • Stelt het wijzigingsplan Business Centre Treeport Fase 2 gewijzigd vast.
  • Stelt de raad voor om de Omgevingsvisie Zundert (fase 4) gewijzigd vast te stellen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (31 mei).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-31-mei