06 mei 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 4 mei heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Heeft besloten tot wijziging van de subsidieverleningen 2021 aan Stichting Welzijn Zundert en Surplus Welzijn;
  • Heeft besloten om de uitvoerders van het leerlingenvervoer te compenseren voor de periode tijdens de tweede lockdown in de coronacrisis;
  • Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 23-27 in Zundert en gaat een anterieure overeenkomst aan met Somnium Real Estate;
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Koepelstraat 3 in Wernhout;
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Oude Baan 19 in Wernhout;
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Heischoorstraat 9 in Klein Zundert;
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Gaardsebaan 4 in Zundert;
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Moer-Heiningbaan 2 in Rijsbergen;
  • Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Wernhoutseweg 177 in Wernhout.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het college, 4 mei.​​​​​

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-4-mei