07 april 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 5 april heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stelt het werkprogramma 2022 van het Werkplein Hart van West- Brabant vast en verlengt de dienstverleningsovereenkomst met één jaar.
  • Verleent onder voorwaarden medewerking aan de herontwikkeling van de Amarant locatie De Leijakker in Rijsbergen.
  • Legt het ontwerp wijzigingsplan Palmbosstraat 16 in Zundert ter inzage.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (5 april).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-5-april