07 januari 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden publiceren wij iedere week de openbare besluiten. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week nadien op ons raadsinformatiesysteem.

Op dinsdag 5 januari heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Het dimprotocol 3A vastgesteld als standaard voor de openbare verlichting
  • Ingestemd met het verlengen van het Noodfonds Covid-19 in 2021, ter hoogte van maximaal € 245.000,- en legt dit ter besluitvorming voor aan de raad
  • De gezondheidsagenda 2021 vastgesteld

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het college, 5 januari​​​​​​​.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-5-januari