05 oktober 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 5 oktober heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Heeft kennisgenomen van de concept Regionale Omgevingsagenda West-Brabant 2021-2025

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (5 oktober).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-5-oktober