08 april 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 6 april heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Kennisgenomen van het verzoek van BCT tot ontwikkeling van de tweede fase bedrijventerrein Treeport;
  • Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Weidepracht fase 2 in Klein Zundert’ is vrijgegeven voor inspraak.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College, 6 april.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-6-april