08 juli 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 6 juli heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

 • Heeft ingestemd met de verlenging voor de ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK);
 • Heeft ingestemd met het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen;
 • Heeft kennisgenomen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020;
 • Heeft ingestemd met het convenant ‘Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugd’;
 • Heeft de ‘Nadere Regels Subsidies gemeente Zundert 2022’ vastgesteld;
 • Legt het ontwerp Wijzigingsplan Grote Heistraat 30 in Wernhout ter inzage;
 • Verleent in principe medewerking aan het principeverzoek van Boomkwekerij Lodders in Wernhout;
 • Heeft ingestemd met de nieuwe locatie voor Corsobouwplaats De Lent in Wernhout;
 • Stemt in met het regionaal Perspectief op Wonen en Woningbouw 2021;
 • Stelt de Programmerings- en investeringsagenda West-Brabant vast;
 • Heeft kennisgenomen van de toekenning van incidentele middelen voor de tekorten  jeugdzorg in 2022.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (6 juli).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-6-juli