07 september 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 7 september heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met het kwijtschelden van de gebruikersvergoeding sportaccommodaties Q2 2021
  • Stelt de bestuursrapportage Sociaal Domein 1e halfjaar van 2021 vast
  • Informeert de Raad over de zeven gebiedsvisies en voortgang van het pilot Vitaal Buitengebied
  • Stelt de Raad voor om de Participatieleidraad voor de Omgevingswet vast te stellen

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (7 september).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-7-september