10 juni 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geĆÆnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiĆ«le besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 8 juni heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Legt het ontwerp bestemmingsplan Oekelsebaan 2c in Zundert ter inzage;
  • Verleent in principe, en onder voorwaarden, medewerking aan het verzoek voor Roosendaalsebaan 19 en 21 in Achtmaal (landgoed Oude Buisse Heide).

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (8 juni).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-8-juni-1