10 november 2022

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 8 november heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Stemt in met de verkoop van een gedeelte van een perceel aan de Breedschotsestraat aan Enexis.
  • Stemt in met de verkoop van een deel van kavel 5 op bedrijventerrein Beekzicht.
  • Legt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woning Bredaseweg ongenummerd naast nummer 24 in Zundert’ ter inzage.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College (8 november) (pdf, 164 kb) .

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-8-november