10 maart 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

Op dinsdag 9 maart heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Aan de Raad voor te stellen om het evaluatierapport Nota Verbonden Partijen te onderschrijven en in te stemmen om de politiek-bestuurlijke betrokkenheid te verbeteren;
  • Aan de Raad voor te stellen om het bestemmingsplan ZuidRand Achtmaal vast te stellen;
  • Ingestemd met het plan van aanpak ‘communicatiestrategie afkoppelen regenwater‘;
  • Kennisgenomen van de status van de uitvoering van de Beleidsnota Corsobouwplaatsen en de overeenkomsten die gesloten zijn met de buurtschappen.

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College, 9 maart.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-9-maart