09 februari 2021

Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl.

 

Op dinsdag 9 februari heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

  • Opdracht te verlenen om de geometrie Basisregistratie Grootschalige Topografie in te winnen voor de gemeente Zundert
  • Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst ‘Van Gogh Nationaal Park (SOK-2)
  • De doorontwikkeling van de Planning&Control cyclus voor te stellen aan de Raad
  • Het verlengen van de overeenkomsten leerlingenvervoer
  • Aan de Raad voor te stellen om de Regionale Energiestrategie RES 1.0 vast te stellen

Wilt u meer weten over de besluiten? Bekijk dan het document Nieuws van het College, 9 februari.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/nieuws-van-het-college-van-9-februari