30 december 2020

Dit is een bericht van de provincie Noord-Brabant. Deze vindt u ook op de website van de provincie

 

2e ronde Brabant Outcomes Fund draagt bij aan welvaart

 

De provincie komt met een vervolg op de 1e ronde van het Brabant Outcomes Fund (BOF): het BOF2, dat is gericht op ondernemingen die bijdragen aan brede welvaart voor alle Brabanders.

 

2e ronde Brabant Outcomes Fund draagt bij aan welvaart

Het gaat dan om ondernemingen die meewerken aan oplossingen voor taaie maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie, een inclusieve arbeidsmarkt en een circulaire economie. De provincie stelt een krediet van €7 miljoen beschikbaar om BOF2 mogelijk te maken.

 

Slim financieren in netwerken

Gedeputeerde Wil van Pinxteren van Vrije Tijd, Cultuur en Sport, Bestuur en Veiligheid: “De 1e proef met het Brabant Outcomes Fund in 2019 is zeer goed bevallen. Op basis daarvan gaan we nu verder met het BOF2. Hiermee zetten we in op het versterken van de brede welvaart voor alle Brabanders. We gaan ondernemingen financieren die vastlopen bij het vinden van reguliere financiering. Belangrijk is dat ze aantoonbaar bijdragen aan integrale provinciale opgaven op het snijvlak van people, planet, profit. Met BOF2 zetten we als overheid samen met de private sector de volgende stap in slim financieren in netwerken. Het maximaliseren van innovatie én maatschappelijke impact waarbij we het financieel risico gezamenlijk dragen.”

 

€20 miljoen

Het BOF2 streeft naar een totale inleg van €20 miljoen. In opdracht van de provincie ondersteunt Inclusif bij het ontwikkelen van de impactstrategie, het opzetten van een innovatieve fondsstructuur en het ophalen van de funding. Een belangrijke beoogde co-investeerder is het Europees Investeringsfonds (EIF). Daarmee wordt BOF2 een combinatie van Europees, regionaal, publiek en privaat kapitaal. Van het totale bedrag is €17 miljoen bedoeld voor deelnemingen en leningen in circa vijftien groeibedrijven en €3 miljoen als werkkapitaal voor circa vijf jonge bedrijven. De provincie staat voor €1,5 miljoen garant voor de deelnemingen en leningen en voor € 2,5 miljoen garant voor het werkkapitaal.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/provincie-start-nieuwe-subsidieronde-voor-ondernemingen-die-bijdragen-aan-welvaart