23 juli 2020

ZUNDERT - De provincie Noord-Brabant gaat enkele punten in het inpassingsplan Windenergie A16 opnieuw bekijken. Dat gebeurt na een tussenuitspraak van 22 juli van de Raad van State die 23 beroepen tegen het plan bekeek. De aanpassingen gaan over de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windturbines. Vooral in situaties waarbij er in de omgeving al windturbines staan of andere windturbines gepland zijn. Dit geldt ook voor de plannen in Hazeldonk. De provincie krijgt een half jaar de tijd voor een herstelbesluit.

 

Het inpassingsplan Windenergie A16 gaat over 28 windmolens in vijf clusters in de zone langs de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). Zes windmolens daarvan komen in de gemeente Zundert, waarvan drie op het terrein van Business Center Treeport. De windmolens worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven. Ze wekken samen 100MW aan energie op, dat betekent stroom voor 100.000 huishoudens. Het plan is belangrijk om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Aanpassingen inpassingsplan

In totaal heeft de Raad van State 9 onderdelen benoemd die eenvoudig te herstellen zijn. Voor Hazeldonk-West zijn dat de volgende punten:

  • Punt 3:

In het algemeen moet de provincie uitgebreider uitleggen waarom de komst van nieuwe molens niet leidt tot meer slagschaduw op plekken waar nu al molens staan.

In het plan wordt opgenomen dat er geen zogenoemde stapeling mag plaatsvinden zodat daar waar windmolens staan, de overlast niet groter wordt dan dat deze nu is.

  • Punt 8:

Zonzeel en Hazeldonk-West: Er is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat er binnen het plan ruimte is om tot 20 meter te schuiven met de exacte plek van de windmolen. Dit kan tot gevolg hebben dat de geluidsnorm overschreden wordt.

Het plan wordt op dit punt aangepast.

  • Punt 9:

Hazeldonk-West: Bedrijven ondervinden nu al slagschaduw van molens in België. De slagschaduw van deze en de nieuwe molens mag niet leiden tot onaanvaardbare overlast. De Raad van State wil een betere onderbouwing waarom daarvan geen sprake zal zijn in dit deel van het plan.

De door Raad van State gevraagde aanpassingen moeten door Provinciale Staten binnen een half jaar worden vastgesteld. Daarna volgt de definitieve uitspraak en daarmee zal het inpassingsplan dan onherroepelijk zijn.

Het proces voor de aanleg van de windmolens is gestart in september 2016

In september 2018 is het inpassingplan Windenergie A16 vastgesteld door Provinciale Staten. Provincie, de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, omwonenden en bedrijven zijn vanaf het begin actief betrokken. Dit gebeurde via informatieavonden op locatie, windsafari’s en diverse excursies. Uit dit proces is onder meer duidelijk naar voren gekomen dat geluid het belangrijkste punt is voor de omwonenden en daarmee is bij de inpassing dan ook rekening gehouden.

Gemeente Zundert hecht veel waarde aan twee belangrijke voorwaarden binnen dit project

Eén is dat inwoners in het proces worden betrokken. En ten tweede; inwoners moeten meedelen in de opbrengsten van de windmolens. Vanuit die gedachte is onder meer een kwart van de windmolens in lokale handen (via Stichting WindCent). Dit betekent dat 25% van de opbrengst terugvloeit om lokale energieprojecten uit te voeren.

Wethouder de Beer is tevreden met deze tussenuitspraak: “We zijn een stap dichterbij, de Raad van State is in basis akkoord. Het is van groot belang dat dit proces zorgvuldig verloopt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we over een half jaar aan de slag kunnen. In de tussentijd gaan we in Zundert uiteraard volop door met de energietransitie. We geven samen met Stichting WindCent uitvoering aan de Lokale Energie Agenda. Zo geven we inwoners advies over energie besparen via buurtacties en staan er in het najaar verschillende collectieve acties gepland over zonnepanelen en isoleren.”

 

www.energiea16.nl

 

 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/raad-van-state-in-basis-akkoord-met-plan-windenergie-a16-provincie-past-punten-aan