25 maart 2022

Op donderdag 24 maart ontving Louis van den Broek een Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de gemeenteraad. Dit gebeurde tijdens het afscheid van de gemeenteraad. Hij stopt als gemeenteraadslid na een periode van 12 jaar. Donderdag namen ook 7 andere raadsleden afscheid.

Louis van den Broek was sinds 2010 fractievoorzitter van CDA Zundert en raadslid voor deze partij. Hij heeft drie ambtsperioden vervuld als lid van de gemeenteraad. Daarin vervulde hij ook de rol als plaatsvervangend voorzitter, bij afwezigheid van de burgemeester of tijdens onderwerpen waarbij de burgemeester zelf verantwoordelijk was. Hij heeft bijdragen geleverd aan belangrijke onderwerpen in Zundert, zoals Strategische Visie Zundert 2025 en het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied. Burgemeester Vermue over het vertrekkend raadslid: ‘Louis van den Broek is een verbindend en coachend raadslid. Zowel voor de raadsleden, ongeacht welke partij, alsook voor mij, toen ik startte als burgemeester.’ 

 

Afscheid gemeenteraad

Op donderdag 24 maart nam de gemeenteraad over de periode 2018-2022 afscheid. Dit volgde na de verkiezingen van 16 maart. Naast Louis van de Broek komen ook 7 andere raadsleden niet meer terug in de raad. Dit zijn Bas Arnouts en Fred Paludanus van de VVD, Freya Ruiter-Nouws van het CDA, Leezan van Wijk van D66, Ad van Exsel en Ine Timmers van Dorpsbelangen en Linda Jorissen- Oomen van OPZ.

 

Installatie van de gemeenteraad

Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Dit gebeurt tijdens een speciale raadsvergadering. Ook worden dan de nieuwe portretten van Koning Willem-Alexander en Koning Maxima onthuld. Mieke van Zundert maakte deze portretten. De raadsvergadering start om 20.00 en is te volgen via Notubiz

 

Hieronder kunt u de toespraak van de burgemeester lezen. 

Afscheid gemeenteraad , 24 maart 2022

 

Beste raadsleden, beste aanwezigen,

Op 29 maart 2018. Bijna exact vier jaar geleden is deze raadsperiode van start gegaan. Sinds 3 juli 2019 mag ik voorzitter zijn van uw raad. De afgelopen tijd heb ik me enorm trots gevoeld. Trots op u als gemeenteraad en wat de afgelopen vier jaar is bereikt.

Uw raadsperiode startte met het uitreiken van het document getiteld: “Een veranderende wereld, Zundert verandert mee!”We hadden met elkaar de afgelopen jaren niet kunnen voorzien welke veranderingen op ons pad zijn gekomen. We hebben grote stappen gezet om elkaar te vinden. We hebben ons gezamenlijk sterk gemaakt voor de opgaven die er liggen. En op die manier hebben we veel voor elkaar gekregen en gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de stappen die gezet zijn op het gebied van nieuwe huisvesting voor onze scholen, de toekomstvisie voor de sportlocaties en de pilots in het vitaal buitengebied.

Maar ook het raadhuis is tijdens uw ambtsperiode aangepakt. De gemeenteraad startte in 2018 beneden in wat nu de publiekshal is en nu vergaderen we in deze raadszaal. Een raadszaal waar we vandaag voor het eerst sinds dik twee jaar weer in de opstelling zitten zoals we dat eigenlijk willen. Elkaar aan kunnen kijken. Het persoonlijke contact. U hecht er allemaal waarde aan en wat hebben we dat samen gemist in de afgelopen twee jaar.

De coronacrisis was een grote uitdaging, maar het heeft ons niet belemmerd om door te gaan en besluiten te nemen op belangrijke dossiers. Ik ben trots op uw wendbaarheid als raad. Online vergaderen was in no time ingeburgerd. Vanuit uw huiskamer, zolderkamer. Zelf voorzien in uw eigen kopje koffie tijdens de raadsvergadering. Elkaar telefonisch of per app even opzoeken na afloop van het debat om bij te praten en na het goede debat op de inhoud, elkaar persoonlijk weer te vinden.

Ik sta ook graag stil bij de persoonlijke kant van het raadlidmaatschap. Onderdeel zijn van de gemeenteraad vraagt nog al wat. Dat wordt vaak onderschat. Er komt veel op je af. Zowel stukken die gelezen moeten worden als meningen die van alle kanten kunnen komen. Het aantal avonden wat een beroep op u wordt gedaan naast de gewone werkzaamheden valt niet te onderschatten.

Maar ook grote en ingewikkelde dossiers, zoals de omgevingswet. Het vereist een grote inzet. Een grote inzet die ook past bij uw verantwoordelijkheid en het vertrouwen wat de inwoners van Zundert aan u hebben gegeven om hun volksvertegenwoordiger te mogen zijn.

Ik wil iedereen daarvoor ontzettend bedanken! Aan het einde van deze bijeenkomst ontvangt u allemaal een cadeau. Waaronder een echt Zunderts plankje, waar u een borrel op kunt serveren zodat u hopelijk onder het genot van een hapje en drankje nog eens terug kunt denken aan deze raadsperiode.

Als raadsleden heeft u al die jaren ook veel steun gehad van burgerleden.Wat is het fijn dat je op hun inzet kan rekenen. Want ook zij verrichten veel werk en ondersteunen de raadsleden hierbij. Ook hen wil ik graag van harte bedanken. Zij ontvangen namens de griffier en mijzelf ook nog een bericht.

Vorige week waren de verkiezingen. Onze inwoners hebben hun stem laten horen. En dat betekent dat we vandaag afscheid nemen van 8 raadsleden.

 

D66, Leezan van Wijk

Beste Leezan,
D66 deed de vorige gemeenteraadsverkiezingen voor de eerste keer mee. Je was lijsttrekker en jouw partij haalde 2 zetels. Op 29 maart 2018 werd je geïnstalleerd. Onderwijs stond vier jaar geleden hoog op jouw lijstje. En dat doet het nog steeds. Je bent dan ook algemeen directeur rector op het Marnix Gymnasium in Rotterdam. Inspraak van jeugdigen heb je hoog in het vaandel staan. Je bent dan ook betrokken geweest bij de totstandkoming van de jongerenraad en kinderraad. Je was samen met Freya voorzitter van de werkgeverscommissie. Je onderscheidde je in de raad door je scherpe analyses en vragen in de raad. Je hebt een drukke baan en daarom heb je aangegeven een stapje terug te doen. Ik bedank je hartelijk voor je inzet voor Zundert.

 

OPZ, Linda Jorissen- Oomen

Beste Linda,

Ook jij bent sinds 2018 geïnstalleerd als raadslid en was daarvoor 4 jaar burgerlid. Dit deed je voor de partij OPZ. Als raadslid was je betrokken bij de werkgeverscommissie. Tijdens vergaderingen sprak jij recht uit het hart van Zundert. In jou zagen wij een oprecht volksvertegenwoordiger die opkomt voor het algemeen belang van Zundert.  Je voelt dit ook als jouw plicht. En niet alleen voor Zundert. Ook voor het waterschap Brabantse Delta zet jij je in voor het algemeen belang. Dit als lid van het Algemeen Bestuur. Je zou zeggen dat je dagen dan al behoorlijk gevuld zijn. Maar jij combineert dit ook nog eens met een baan als docent, waar je assistenten opleidt voor dokters, apothekers en tandartsen. Jij blijft je ongetwijfeld nog verder inzetten voor onze samenleving. Ik wil je van harte bedanken voor je inzet voor de gemeente Zundert.

 

Dorpsbelangen – Ine Timmers

Beste Ine.

Het groene geweten van Dorpsbelangen. Zo kennen veel mensen je. Je bent een echt buitenmens. Bevlogen en betrokken bij de flora en fauna die Zundert rijk is. Als raadslid, en als vrijwilliger bij verschillende natuurorganisaties. Zo ben je voorzitter bij het Vogelrevalidatiecentrum. De passie voor natuur zagen we ook terug in de gemeenteraad. Na de vorige verkiezingen in 2018 ben je geïnstalleerd in de gemeenteraad. Daarvoor was je al vier jaar actief als burgerlid. Als 1 van de raadsrapporteurs was je direct betrokken bij de gemeenschappelijke regelingen in onze regio. Je bent voorvechter van het landelijk gebied en hebt een groot gevoel voor rechtvaardigheid. In de raad ben je zeer betrokken en vriendelijk. Niet bang om je emoties of gevoelens te tonen in het publieke debat.  Dat is een kracht van je. We zullen elkaar ongetwijfeld nog tegen komen. Ik wil je van harte bedanken voor je inzet voor de gemeente Zundert .

 

VVD, Bas Arnouts

Beste Bas,

Jij bent nu twee periodes raadslid voor de VVD. Op 27 maart 2014 ben je geïnstalleerd. Je bent lang commissielid Grondgebied geweest, vanaf september 2013 voor de VVD. En je hield je vooral bezig met bestemmingsplannen.Je bent een stille kracht bij de VVD. Opvallend zijn jouw korte en bondige bijdragen in de debatten: geen lange inleidingen of verhandelingen, maar kernachtige standpunten. In de periode dat je raadslid bent geweest, ben je ook getrouwd en heb je kinderen gekregen. Je bent vader geworden in coronatijd. Helaas kon ik met de griffier maar niet op kraamvisite komen en dat is toch een zekere traditie in Zundert. Maar we blijven elkaar in het Zundertse ongetwijfeld tegen komen.
Beste Bas, ik bedank je hartelijk voor jouw inzet.

 

VVD,Fred Pauldanus

Beste Fred,

Sinds maart 2013 zit je in de politiek. Je bent begonnen bij de commissie Maatschappij. Vervolgens ben je in de raad gekomen op 12 januari 2016 tot de verkiezingen in 2018.  En vanaf 28 mei 2019 trad je wederom toe tot de raad. Je bent actief in de werkgeverscommissie, wat jouw betrokkenheid bij de griffie onderschrijft. En ook zat je in de werkgroep die het nieuwe kunstwerk voor de raadzaal heeft gekozen. Tijdens de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgende week, wordt dit kunstwerk onthuld. Bij de laatste raadsexcursie door Zundert was je helaas geblesseerd. Maar je kwam toch lunchen in de Turfvaert en een drankje doen in Het Wapen van Zundert. Je wilde er gewoon zijn. Een echte Bourgondiër en optimist! Maar ook maatschappelijk betrokken. Ik weet zeker dat we elkaar op andere plekken weer gaan tegen komen.
Beste Fred, ik bedank je hartelijk voor jouw inzet.

 

CDA, Freya Ruiter Nouws

Beste Freya,

Je bent op 27 maart 2014 geïnstalleerd in de gemeenteraad. Maar al eerder was je lid van de commissie maatschappij. Samen met Leezan combineerde je het voorzitterschap van de werkgeverscommissie. En op die manier was je erg betrokken bij de griffie. Ook jij hebt in de werkgroep voor de keuze van een kunstwerk voor de raadszaal gezeten. Tijdens vergaderingen was jij altijd constructief en je had regelmatig oog voor de successen die door de raad, de organisatie, het College, kortom voor de successen die door ons allemaal gezamenlijk werden behaald.  Door je nieuwe functie in je werk, ga je vaker naar het buitenland. En daardoor wordt het lastiger voor je om je werk te combineren met het raadswerk.
Beste Freya, ik bedank je hartelijk voor jouw inzet. En wens je veel succes met je werkzaamheden!

 

Dorpsbelangen – Ad van Exsel

Beste Ad,

Sinds 11 maart 2010 heb je een raadszetel namens Dorpsbelangen. Je hebt je een lange tijd ingezet als commissielid Grondgebied. En ook was je lid van de rekenkamer commissie. Ik heb je leren kennen als een loyaal, professioneel en vakkundig raadslid. Je stond pal voor de besluiten die de raad nam. Ook als dat een minder leuke boodschap betekende.Je neemt de raad altijd graag mee in je verhaal. En je zet je kennis op een effectieve manier in. In de raad ben je een verbinder. Maar, je bent ook niet bang om iemand een spiegel voor te houden.
Het digitaal vergaderen tijdens de corona periode ging soms wat moeizaam door de internetverbinding. Als echte familieman had je altijd wel kinderen of kleinkinderen over de vloer. Maar die mochten niet gamen als opa moest vergaderen. Gelukkig bood glasvezel uitkomst.
We gaan op een later moment ongetwijfeld nog aandacht schenken aan je afscheid van de raad, dat weet je, maar ik wil je nu al hartelijk bedanken voor jouw jarenlange inzet voor de gemeente Zundert. 

 

CDA, Louis van den Broek 

Beste Louis, ik wil jou en je vrouw graag uitnodigen om naar voren te komen.

Beste Louis, bij de laatste raadsvergadering, bij het laatste beslispunt heb je nog eenmaal de hamer opgepakt als plaatsvervangend voorzitter van de raad. Een mooie afsluiting van 12 jaar raadslidmaatschap. En dat doen we natuurlijk niet zonder de aanwezigheid van jou naaste familie. Je vrouw, dochters en in het bijzonder jouw vader die altijd trouw de vergaderingen heeft gevolgd. Vanaf 2010 ben je fractievoorzitter van het CDA én raadslid voor deze partij. In oktober 2009 was je al benoemd als lid van commissie Bestuurszaken en Middelen.

In de gemeenteraad voelde jij je als een vis in het water. Vanuit je rol als plaatsvervangend voorzitter schakelde je regelmatig met de griffier, maar ook zeker met mij als voorzitter van de raad. Uit betrokkenheid en zorg dat de zaken goed verliepen in de raad. Je was voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de voordracht van een nieuwe burgemeester. En je hebt bijdragen geleverd aan belangrijke onderwerpen, zoals de Strategische Visie Zundert 2025 en het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied. Jouw bijdragen in de raad getuigen van inhoud en visie. Je weet wat je wil voor het CDA en voor Zundert.

Ik heb je leren kennen als een verbindend en coachend raadslid. Zowel voor de raadsleden, ongeacht vanuit welke partij, alsook voor mij, als nieuwe burgemeester van de gemeente Zundert. Je was al die jaren een drijvende kracht in de raad, waar je niet zomaar om heen kunt. En dat heeft zeker niets te maken met jouw lengte. Ook jou wil ik van harte bedanken voor jouw inzet de afgelopen jaren. Maar ik ben niet de enige.

Zijne Majesteit de Koning heeft besloten jou, Louis Ludovicus Cornelis Marie van den Broek,  te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/raadslid-louis-van-den-broek-ontvangt-koninklijke-onderscheiding