01 augustus 2022

Vanaf 4 augustus legt het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan ‘Hofstede aan de Dreef’ ter inzage. Het plan biedt een unieke combinatie van duurzaam wonen, recreatie, educatie en natuur op één locatie. Het is één van de mooie initiatieven die is ontstaan uit het gezamenlijk streven naar een vitaal buitengebied.

Het plan ‘Hofstede aan de Dreef’ biedt een totaalconcept aan op de Achtmaalseweg 111 in Zundert. Op het boerenerf komen 8 tot 12 woningen voor senioren; een ontmoetingsruimte; een landwinkel; eigen horeca; en een natuurlijke tuin met een moestuin, wandelpaden en een waterpoel. Alles in de tuin is ingericht op het behoud van het natuurlijke ecosysteem. De tuin wordt een inspiratieplek voor iedereen die geïnteresseerd is in tuinieren en de werking van de natuur. Inclusief een educatief programma voor scholen, bedrijven en groepen. In de tuin komen 12 tiny houses voor een periode van 15 jaar: Zes voor recreatief gebruik en zes als huur-flexwonen voor spoedzoekers. De collectieve woonvorm biedt meerwaarde door ‘het zorgen voor elkaar’, het voorkomen van eenzaamheid en het actief meedoen aan het beheer van de tuin.

 

Het plan biedt meerwaarde voor ons vitaal buitengebied

Het plan is één van de initiatieven van Zundert Floreert (voorheen pilot Vitaal Buitengebied). Samen met inwoners, dorpsraden, de provincie Noord-Brabant, en het waterschap Brabantse Delta werkt de gemeente Zundert al enkele jaren aan een vitaal buitengebied. Initiatieven moeten een meerwaarde bieden aan de omgeving. Zo werken we samen aan oplossingen zoals agrarische leegstand en klimaatverandering. In ruil voor de realisatie van ‘Hofstede aan de Dreef’, worden daarom twee leegstaande agrarische bedrijven gesloopt. Aan de Krogtenweg 6 in Wernhout gaat het om circa 1325 m² aan bedrijfsbebouwing en aan de Rucphenseweg 6 in Zundert om circa 645 m². Deze locaties krijgen een woonbestemming en worden landschappelijk ingepast.

Het plan was één van de winnaars van de prijsvraag ‘Brood en Spelen’, uitgeschreven door het college van Rijksadviseurs. Initiatiefneemster Ellen Braspenning vertelt over het plan: ”In 2018 wonnen we deze prijsvraag die bedoeld is om met oplossingen te komen voor problemen in de buitengebieden van Brabant, Overijssel en Gelderland. Het uitwerken van het totale plan was een hele klus. Wij zijn blij dat dit nu is gelukt. We kunnen nu definitief uit kijken naar de realisatie van het plan Hofstede aan de Dreef, wat zeer passend is in het huidige tijdsbeeld”.

Dit plan is een ontzettend mooi initiatief met een duidelijke meerwaarde voor de omgeving. Exact in de geest van het vitaal buitengebied zoals het bedoeld is. Ik ben ervan overtuigd dat we hier écht de vruchten van gaan plukken wanneer we met de Omgevingswet aan de slag gaan,” aldus wethouder Ruimtelijke Ordening, Ellie Kools.

 

Vervolgstappen

Van 4 augustus tot en met 14 september ligt het bestemmingsplan ter inzage. Na deze periode wordt het bestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, vastgesteld.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/stap-dichterbij-realisatie-hofstede-aan-de-dreef-duurzaam-wonen-recreatie-educatie-en-natuur-op-een-locatie