29 maart 2022

Op 28 maart ondertekenden de gemeente Zundert en Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) een samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe school in Klein Zundert. In de overeenkomst staan afspraken over het ontwerp en de bouw van de school. De nieuwe school gaat vanaf 2024 de huidige St. Antoniusschool vervangen.

 

Wethouder Onderwijshuisvesting, Johan de Beer, en SPOZ-bestuurder Leonie van Breda, plaatsten hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerp en de bouw van een nieuwe basisschool in Klein Zundert. De verwachting is dat de bouw in 2024 is afgerond. Voor het schoolgebouw is EUR 4,2 miljoen gereserveerd.
 

De vervolgstappen

In het eerste kwartaal wordt het voorlopig ontwerp gemaakt. SPOZ en de gemeente vormen samen de projectorganisatie, met daarin ook een constructeur, installatieadviseur en een bouwfysisch adviseur. SPOZ heeft het bouwheerschap. De architect die het gebouw gaat ontwerpen is Grosveld Bekkers Van der Velden architecten uit Breda. “We werken toe naar een schoolgebouw dat mooi in de omgeving van Klein Zundert past, dat duurzaam is en een buitenruimte biedt waar zowel leerlingen als de omwonenden profijt van hebben,” aldus wethouder Onderwijshuisvesting, Johan de Beer. 
 

Tijdelijke huisvesting

Het schoolgebouw komt op de plek waar nu nog de St. Antoniusschool staat. Voor de tijdelijke huisvesting zijn de gemeente en SPOZ in gesprek over een locatie en hoe een tijdelijk gebouw eruit komt te zien. Verder is al bekend dat de Annaschool in Zundert vier lokalen ter beschikking stelt: “Tijdens de bouw gaan onze leerlingen uit de bovenbouw naar de Annaschool. De andere leerlingen gaan naar een tijdelijke locatie elders in Zundert. We werken aan zo snel mogelijke duidelijkheid, om zo de continuïteit van het onderwijs voor onze leerlingen en leerkrachten te borgen,” aldus SPOZ-bestuurder Leonie van Breda.
 

Wat vooraf ging

In mei 2018 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven voor de ontwikkeling van onderwijshuisvesting in Klein Zundert en Zundert. Het college van B&W is met het onderwijs aan de slag gegaan. In 2019 zijn de onderwijskundige visie en het Integraal Huisvestingsplan opgesteld. Vervolgens zijn er plannen gemaakt voor toekomstige scholen en keurde de gemeenteraad het voorstel voor de nieuwbouw in Zundert en Klein Zundert goed. In 2021 is voor het nieuwe schoolgebouw in Klein Zundert het programma van eisen opgesteld en de daarbij behorende kosten.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/start-van-ontwerp-voor-nieuwe-school-in-klein-zundert