15 september 2020

In regio West-Brabant is een subsidieregeling opengesteld om arbeidstalent te behouden en te ontwikkelen, specifiek om de gevolgen van de Coronacrisis tegen te gaan. Wij roepen organisaties vanuit overheid, onderwijs, werkgevers en werknemers op om een aanvraag in te dienen bij het Coronafonds West-Brabant. De aanvraag voor een subsidie kan uiterlijk tot 31 maart 2021 ingediend worden of tot zover het budget toereikend is. Wethouder Marcel Willemsen, voorzitter Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant: “In West-Brabant gaan we samen met diverse partijen gerichte acties ondernemen om vernieuwingen op de arbeidsmarkt te realiseren die nu meer dan ooit nodig zijn voor de arbeidstalenten die we hebben”. 

 

Wat willen we bereiken?

Het doel is het behouden en ontwikkelen van arbeidskrachten voor de regio door onder andere in te zetten op (her-, bij- en om)scholing. Met het Coronafonds willen we nieuwe ideeën en samenwerking tussen organisaties stimuleren. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van talent in West-Brabant. Elke vorm van samenwerking tussen overheid, werkgevers, werknemers en onderwijs kan een aanvraag indienen. Een voorwaarde voor de subsidie is dus dat de aanvraag gedaan wordt door minimaal twee samenwerkingspartners (vanuit overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs).  

Het project mag maximaal aanspraak maken op € 50.000 provinciale subsidie. Dit is 45% van de totale projectbegroting. De overige 55% van de projectbegroting is eigen financiering vanuit de samenwerkende organisaties (in uren of vanuit facturen). 

De toekenning bepaalt een toetsingscommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers, werknemers en onderwijs. Elke partij beoordeelt de aanvraag vanuit het gemeenschappelijke regionale belang. Het project dient uitgevoerd en afgerond te zijn voor 1 augustus 2021.

 

Aanvragen en voorwaarden

De verdere voorwaarden en de wijze van indienen is terug te vinden op de website van Regio West-Brabant (RWB).

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/subsidieregeling-arbeidsmarkt-coronafonds-west-brabant-beschikbaar