29 april 2021

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de landelijke Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr). De wet is er om verenigingen en stichtingen te beschermen tegen wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten. Met een extra uitleg wil de gemeente het lokale verenigingsleven informeren.  

Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen, coöperaties, verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen die met publiek geld werken. Maar veel bepalingen uit de wet gelden voor alle besturen, om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Het is belangrijk dat verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wbtr

Zeker omdat na 1 juli sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga daarom op tijd aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden een gerust gevoel. Het verenigingsleven draait op de inzet van de vele vrijwilligers. Zij zijn de kartrekkers van onze bruisende dorpen, en dat willen we graag zo houden. Daarom vindt de gemeente Zundert het belangrijk om het lokale verenigingsleven zo goed mogelijk te ondersteunen bij de invoering van deze wet,” aldus Twan Zopfi, wethouder Sociaal Domein.  

Voor wie is de Wbtr relevant?

 • Alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen
 • Vrijwilligers en betaalde bestuurders
 • Grote en kleine verenigingen en stichtingen
 • Alle soorten stichtingen en verenigingen: van sport- en toneelclubs tot belangenorganisaties, lotgenotenverenigingen of welzijnsstichtingen

De Wbtr gaat over:

 • De positie en plichten van bestuursleden en toezichthouders
 • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders
 • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven
 • Regels over belangenverstrengeling
 • Procedures bij grote uitgaven of investeringen

Een korte en bondige beschrijving van de belangrijkste gevolgen en de acties die u kan ondernemen, vindt u in bijlage 1.

Goed om te weten als u de statuten gaat wijzigen

Wanneer het nodig is dat de statuten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. Bij een eerstvolgende statutenwijziging kunt u ze aanpassen aan de Wbtr. De notaris zal de wettelijk verplichte aanpassingen ook automatisch meenemen.

Een statutenwijziging kost geld. Wanneer u de statuten door de Wbtr wilt aanpassen is dat ook een goed moment om eens kritisch naar alle regels te kijken. Misschien zijn er nog wel meer dingen die u wilt aanpakken. Die kunt u dan gelijk meenemen, zodat u maar één keer naar de notaris hoeft en de statuten van de vereniging of stichting er weer een tijd tegenaan kunnen. 

Meer informatie?

 • Kijk voor informatie over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen op https://wbtr.nl/. Dit is een online platform door en voor alle verenigingen en stichtingen in Nederland. Zij bieden ook een stappenplan aan om met de wet aan de slag te gaan. Hieraan zijn kosten verbonden, deze staan op de website.
 • U vindt ook veel informatie op de website van de Kamer van Koophandel en op de website van vereniging Platform Vrijwillige Inzet van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Via onderstaande links komt u direct op de pagina's over de Wbtr
 • Handig: op het Platform Vrijwillige Inzet van NOV staat ook een checklist waarmee u direct aan de slag kunt.
 • Koepelorganisaties geven de nodige informatie en ondersteuning voor aangesloten verenigingen en stichtingen. Ook als u niet bij een koepelorganisatie bent aangesloten kunt u op deze websites al veel informatie vinden. Een overzicht met links naar deze websites vindt u in bijlage 2.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vanaf-1-juli-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-voor-alle-verenigingen-en-stichtingen