24 april 2020

Vier inwoners uit de gemeente Zundert hebben een een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Het gaat om de heer Verkooijen en de heer Aerts uit Rijsbergen en mevrouw Van den Bosch-Feskens en de heer Froeling uit Zundert. Zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Vermue heeft de vier decorandi op vrijdag 24 april via de telefoon gefeliciteerd met deze eervolle onderscheiding en bedankt voor hun vrijwillige inzet.

Omdat de Lintjesregen dit jaar door de Corona-uitbraak niet op de traditionele manier kan worden gevierd, krijgen de vier gelukkigen een persoonlijk telefoontje van burgemeester Vermue. Zij belt, met video, op de dag dat de Lintjesregen gevierd zou worden, op 24 april. Het gesprek en de reacties verschijnen later die dag op internet.

Er wordt gezocht naar één landelijk moment om de Koninklijke Onderscheidingen straks alsnog uit te reiken en stil te staan bij de viering.

 

De heer Kees Verkooijen (22-5-1950)

De heer Kees Verkooijen is in Rijsbergen erg actief met vrijwilligerswerk op muzikaal, sociaal en sportief terrein. Hij zat ruim tien jaar in het bestuur van muziekvereniging Harmonie St. Cecilia. Sinds april vorig jaar is hij daar vrijwilliger. Bij RICH (Stichting Rijsbergen In Close Harmony), de Stichting Boerendag en de Koutershof kennen ze hem ook al jaren. Hij is daar lid van het bestuur of houdt zich bezig met sponsoring, de financiën of PR-werkzaamheden. Bij de Rijsbergse Tennis Club zat de heer Verkooijen jarenlang in verschillende commissies en werkgroepen zoals de Jeugdcommissie. Hij heeft veel werk verricht voor het Jeugdkamp. Ook bij Voetbal Vereniging Rijsbergen was hij jarenlang jeugdleider en hij zat hij in de ouderraad van de St. Bavoschool. De heer Verkooijen werkte tot aan zijn pensioen in 2012 als adviseur verzekeringen bij Rabobank Rijsbergen. Hij was daar ook namens zijn werkgever bezig met vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij grote sponsorfietstochten of tijdens de Boerendag.

 

De heer Harrie Aerts (17-8-1942)

De heer Harrie Aerts zet zich al jaren in voor Rijsbergen op verschillende terreinen. Hij was een enthousiast bestuurslid van de Fok- en Controlevereniging Sint Bernardus voor roodbont vee. Hij heeft hiermee aan de wieg gestaan bij het oprichten van de Boerendag in Rijsbergen. Daarna werd hij vrijwilliger van de Folkloregroep, inmiddels al meer dan 20 jaar. Bij Parochie St. Bavo in Rijsbergen helpt hij ook al jaren. Bijvoorbeeld tijdens evenementen en met verschillende bouwklussen. Hij is al bijna twintig jaar lid van de werkgroep Kerststallenexpositie. Hij regelt de op- en afbouw van de buitenstal en hij zorgt voor de dieren in de kerststal. Ook bij Stichting Vakantie Voor Iedereen kunnen ze al ruim twaalf jaar een beroep om hem doen. Hij zorgt voor herstel en onderhoud aan de materialen. Ook helpt hij elke maand bij het inzamelen van oud papier. Tot slot is hij bij de Rijvereniging Door Eenheid Sterk (DES) twintig jaar vrijwilliger geweest en zat hij jaren in het bestuur van de Landelijke Ruiters Vereniging.

 

Mevrouw Marian van den Bosch-Feskens (17-9-1948)

Mevrouw Van den Bosch-Feskens zet zich al jarenlang in als vrijwilliger voor ouderen in Zundert. Al ruim vijftien jaar is ze een bekend gezicht bij Avoord Zorg & Wonen, locatie De Willaert in Zundert. Eerst bij de computerclub waar ze ouderen hielp met werken op een computer en met emailen. Later werd ze gastvrouw in grand-café ’t Warm Hart. Een rol die haar op het lijf is geschreven door haar persoonlijke aandacht voor cliënten en bezoekers.

Bij de activiteitenclub maakt ze bewoners enthousiast om actief mee te jeu de boulen en te sjoelen. Ook is mevrouw Van den Bosch-Feskens actief als vrijwilliger in de Vereniging van Eigenaren van Sint Anna 2 in Zundert. Daarbij heeft ze aandacht voor haar mede-bewoners bij ‘lief en leed’ en helpt mee in de organisatie van activiteiten.

 

De heer Willem Froeling (14-1-1951)

De heer Froeling zat jarenlang in het bestuur van verschillende organisaties. Vanaf 2003 was hij betrokken bij de oprichting van medisch centrum de Welborg in Zundert. Daar werken twintig zorgverleners onder één dak. Dhr. Froeling hield hier zelf praktijk als fysiotherapeut. Vanaf 2005 werd hij secretaris van de huurdersvereniging De Welborg. Hij onderhield namens de huurdersvereniging het contact met andere organisaties en leveranciers. Daarnaast zorgde hij er voor dat de onderlinge samenwerking tussen de zorgverleners versterkt werd. De oefenruimte van zijn praktijk vormde dan het podium voor gezamenlijke activiteiten. Veel van deze activiteiten bestaan nog steeds, De heer Froeling was fysiotherapeut in hart en nieren. Hij is bijna tien jaar voorzitter én lid geweest van het Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie (RGF) West-Brabant. Ook daar startte hij activiteiten om de zorg te verbeteren en mensen met elkaar te verbinden. Als bestuurslid van Vrienden van Avoord werkte hij mee aan extra activiteiten en voorzieningen voor de cliënten. Ook als voorzitter van de stichting Seniorenraad zette hij zich in voor anderen in de gemeente Zundert. De heer Froeling is daarnaast betrokken bij het Zundertse sportleven. Hij was een van de vier oprichters van de Zundertse Hockeyclub (ZHC). En hij zat jarenlang in de jury van het Sportgala in de gemeente Zundert.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vier-inwoners-ontvangen-koninklijke-onderscheiding-tijdens-lintjesregen