26 april 2022

Johan van Bergen uit Achtmaal en Cor Roelands-Backx, Ton Franken en Gidie Winkenius uit Zundert zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde traditiegetrouw tijdens de Lintjesregen, een dag voor Koningsdag. Burgemeester Vermue verraste de gedecoreerden in de ochtend bij de voordeur met deze mededeling. In de middag stond burgemeester Vermue stil bij hun uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving en reikte hen, namens Zijne Majesteit de Koning, de onderscheiding uit in ontmoetingscentrum De Koutershof in Rijsbergen.

De vier gedecoreerden ontvingen een lintje vanwege hun verdiensten voor de samenleving. Één van de hoogtepunten van het jaar noemt burgemeester Vermue de Lintjesregen. ‘Het is hét moment om de mensen, die onze gemeenschap kleur geven, te waarderen en in het zonnetje te zetten. Het is namelijk soms onvoorstelbaar wat voor taken deze mensen op zich nemen en hoe zij zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens en omgeving. Dat is iets om trots op te zijn.’

 

Over de gedecoreerden

 

(Johan) J.C. van Bergen (27-01-1957) uit Achtmaal

Onderwijsman de heer van Bergen is sinds 2004 mede-initiatiefnemer en voorzitter van stichting Marent. Deze stichting heeft twee scholen opgericht in de armste wijken van Gambia. Naast onderwijs geven ze hier ook medische hulp en voedsel. Ook heeft hij ruim 15 jaar verschillende bestuursfuncties vervuld bij muziekvereniging St Martinus Achtmaal. Naast het bespelen van de trombone zorgt hij voor financiën en sponsoring en is hij betrokken bij het muziekonderwijs op de basisschool. Bij dorpshuis De Nachtegaal is hij sinds 2017 lid van het bestuur, waar hij veel contact heeft met partners en gebruikers.  Daarnaast zet hij zich in voor zijn geloofsgemeenschap door o.a. het verzorgen van het parochieblad en het geven van lezingen tijdens vieringen.

 

(Cor) C.L.M. Roelands-Backx (02-08-1943) uit Zundert

Mevrouw Roelands-Backx heeft een groot hart voor haar medemens en zet zich hier onvoorwaardelijk voor in. Ze is sinds 1995 mantelzorger voor diverse mensen uit haar omgeving. Het startte met de mantelzorg voor haar buren. Toen zij verhuisden naar het verzorgingstehuis. Sindsdien zet ze zich als vrijwilliger van Avoord belangeloos in voor de ruim 200 bewoners van dit tehuis. Vanaf 2010 hielp ze ook haar ex-werkgeefster tot haar overlijden. Tot slot assisteert ze het bestuur van KBO Sint Trudo, afdeling Zundert.

 

(Ton) A.A.E.M. Franken (06-02-1946) uit Zundert

In de gemeente kan men niet om de heer Franken heen. Hij is betrokken in allerlei geledingen van de gemeente. Als Sinterklaas heeft hij ruim 31 jaar gezicht gegeven aan het Sinterklaasfeest in Zundert en Klein Zundert. In diezelfde periode was hij bestuurslid van het St Nicolaas Comité. Bij woonstichting Margriet van de Laer vervult hij inmiddels meer dan 40 jaar de functie van secretaris. De heer Franken heeft een muzikaal hart en dirigeert 2 muziekkoren. Dit doet hij sinds 1991 bij gemengd koor St Cecilia in Zundert. En sinds 2008 bij gemengd koor Voluntate. Tussen 2003 en 2016 zat hij als secretaris en vice-voorzitter in het bestuur van de (voormalige) parochie H. Trudo in Zundert, waar hij vieringen organiseerde en het beleid van de parochie mee uitzette. Tot slot was de heer Franken voorzitter van Terre des Hommes Zundert, totdat deze werd opgeheven.

 

(Gidie) E.C. Winkenius (02-10-1957) uit Zundert

Ook de heer Winkenius is een verenigingsmens in hart en nieren. Als hoofdpiet (35 jaar) en lid van bestuur (15 jaar) bij het St Nicolaas Comite Zundert Klein Zundert heeft de heer Winkenius een grote rol gespeeld in het Sinterklaasfeest van de 2 dorpen. Hij stond aan de wieg van Stichting Repelsteeltje, een theaterproductie voor jongeren uit Zundert. Hij is 14 jaar lid van bestuur geweest en zodoende betrokken bij het organiseren van voorstellingen en aanmoedigen van jongeren. Als voorzitter van de activiteitencommissie van Stichting buurtschap Klein Zundert organiseerde hij vele activiteiten en hielp met de wagen voor het jaarlijkse corso. Een rol in het bestuur van stichting Corso Zundert kon niet uitblijven, waar hij als portefeuillehouder optocht en tentoonstelling de optocht in goede banen leidde.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vier-inwoners-uit-onze-gemeente-ontvangen-koninklijke-onderscheiding-tijdens-lintjesregen