25 februari 2021

Voetbalvereniging Wernhout en de gymzaal ernaast gaan volledig gebruik maken van duurzame warmte uit een warmtebuffer. De accommodaties gaan daarmee van het gas af. De warmtebuffer wordt dit jaar geplaatst. Voor de levering van warmwater aan de gemeentelijke gymzaal is een leverings- en verduurzamingsovereenkomst opgesteld tussen de leverancier vv Wernhout en de gemeente als exploitant van de gymzaal. Hiermee zetten zij een belangrijke stap in de realisatie van dit unieke project.

Dit jaar wordt de ondergrondse warmtebuffer geïnstalleerd. Verwarmd water wordt onder de grond opgeslagen en omgezet in energie voor de verwarming van de ruimtes en de tap- en douchewatervoorziening voor het sportpark in Wernhout.

 

Voetbalvereniging Wernhout investeert in een uniek project

Voetbalvereniging Wernhout realiseert, financiert en exploiteert de warmtebufferinstallatie. Als sportvereniging kan vv Wernhout goedkoper geld lenen en kent betere subsidiemogelijkheden. De gemeente neemt deze investering na 15 jaar over waarna de warmtebuffer in eigendom van de gemeente komt. vv Wernhout is straks ook de energieleverancier voor de gemeentelijke gymzaal.

Om dit alles in goede banen te leiden hebben de gemeente Zundert en vv Wernhout een leverings- en verduurzamingsovereenkomst ondertekend. Namens vv Wernhout ondertekenden voorzitter Jan Hereijgers en penningmeester Jack van Hassel de overeenkomst. Namens de gemeente Zundert ondertekende wethouder Johan de Beer de overeenkomst.

Sportpark Wernhout wordt het eerste volledig gasloos sportpark van Nederland. Wij zijn daar als gemeente ontzettend trots op. Trots op de inzet van voetbalvereniging Wernhout. En trots dat wij in Wernhout een project met landelijke allure neerzetten,” aldus wethouder Duurzaamheid, Johan de Beer. Vanuit de voetbalbond KNVB en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er grote belangstelling. Het ministerie heeft het project ook mede gefinancierd.

 

Voetbalvereniging Wernhout gaat nog een stap verder

Wij waren al van plan om de energiekosten naar beneden te krijgen en dit project kwam op het juiste moment. Vv Wernhout wil meer, dus zijn er nu ook zonnepanelen gelegd. Ook hier dacht de gemeente mee en op het kleedgebouw en de kantine kwam een extra laag dakbedekking. Energiebeperkende maatregelen worden aangelegd, lampen vervangen, en ventilatoren aangepast. Alles voor nul op de meter,” aldus Jan Hereijgers, voorzitter vv Wernhout.

Lees zijn hele verhaal over de aanloop hier naar toe op de website van vv Wernhout  

 

Over de warmtebuffer

Door warmte te onttrekken uit de warmtebuffer gaan beide accommodaties van het gas af. Dus nul op de meter. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van fossiele energiebronnen. Opwekking van energie vindt helemaal CO2 neutraal plaats via de ondergrondse warmtebuffer. Dit is een innovatieve uitvinding van het lokale bedrijf HoCoSto.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/vv-wernhout-en-de-gymzaal-gaan-van-het-gas-af