08 november 2018

Wernhout krijgt een supermarkt. Dinsdag 6 november jl. heeft het College van B&W een positief besluit genomen over de nieuwbouwplannen van Peter en Inge Mutsters aan de Wernhoutseweg 135 en 135a te Wernhout. Het initiatief van de eigenaren van Café De Valk omvat ruimte voor een supermarkt, 12 appartementen en 4 grondgebonden  woningen met bijbehorende voorzieningen. Coop Vastgoed B.V. wordt de huurder van de winkelruimte. Dit is de start van een reeks nieuwbouwinitiatieven, die het dorpshart van Wernhout weer harder laat kloppen.

                                                                          

Nu of nooit

Wethouder Ruimtelijke Ordening Patrick Kok is blij met het initiatief: ”Het is nu of nooit. De leefbaarheid in Wernhout staat onder druk. Daarom heeft het College prioriteit gegeven aan de komst van de supermarkt. Dankzij wekelijks constructief overleg met en de ondernemersdrive van de familie Mutsters kunnen we de plannen aan de inwoners voorleggen. Het is nu aan hen om er een succes van te maken.”

 “Met de gemeente zijn we gekomen tot een samenhangend plan, waarin sociale cohesie wordt bevorderd, woonplezier voor zowel starters als senioren worden vergroot en ondernemend Wernhout een boost krijgt”,  aldus Peter Mutsters.

 

Kloppend dorpshart

Naast de nieuwbouwplannen van familie Mutsters spelen er nog enkele woningbouwinitiatieven in het dorpshart, zoals nieuwe woningen aan de Wernhoutseweg 120-122. Restaurant/cafetaria De Bolle Buiken XXL heeft het voornemen om de horeca verder uit te breiden en enkele appartementen te bouwen. “Deze initiatieven zorgen ervoor dat Wernhout een mooi, kloppend dorpshart krijgt die het verdient,” aldus wethouder Kok.

 

Inloopavond

Gemeente Zundert en familie Mutsters organiseren een inloopavond om de plannen voor te leggen aan de inwoners van Wernhout en andere belangstellenden. Dit vindt plaats op 14 november a.s. van 18.30 tot 20.00 bij Café De Valk, Wernhoutseweg 135 in Wernhout.

 

Vervolgstappen

Het college wil de procedure efficiënt insteken om de snelheid in het project te houden. Daar is een goede afweging van de politiek en de bereidwilligheid van mensen nodig. In december  wordt het plan in de gemeenteraad besproken, waarna de besluitvorming en de procedurele stappen volgen. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wernhout-krijgt-een-supermarkt