28 september 2018

ZUNDERT – In het bijzijn van inwoners en een groep kinderen van BSO de Plaetse, opende wethouder Ruimtelijke Ordening Patrick Kok, op 27 september het bijenhotel op de Spie in Rijsbergen. Gemeente Zundert is een ‘Bee Deal’ gemeente. Samen met het Waterschap Brabants Delta, imkers en boomkwekers zetten we ons in voor de bij. Zo zijn wij één van de negen ‘deals’ in Nederland.

 

Het belang van bijen

Naast het openen van een bijenhotel, hebben de inwoners en kinderen ook een bijvriendelijk bloemenmengsel en klavermengsel in de berm aan de Lange Dreef in Rijsbergen ingezaaid. Bijenvereniging Zundert-Rijsbergen steunt deze actie en was donderdag aanwezig om de kinderen mee te nemen in de wereld van de bij. “Deze activiteiten ondernemen we niet voor niets. Insecten zijn ongelofelijk belangrijk voor de instandhouding van de flora en fauna, en de bijen in dit geval zorgen natuurlijk voor honing en bijenwas.  Als Bee Deal gemeente zetten wij ons in voor de bijensector. Boomtelers zaaien bloemenmengsels in en vermijden zoveel mogelijk gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor bijen,” aldus wethouder Kok.

 

Bewonersinitiatief ondersteund door de gemeente

Als Bee Deal gemeente kijken we ook of op braakliggende terreinen of in bermen bloemenmengsels kunnen worden ingezaaid. Voor het inzaaien van de berm aan de Lange Dreef in Rijsbergen hebben bewoners de gemeente benaderd.  Het is mooi om te zien dat de berm nu op hun initiatief is ingezaaid. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wethouder-kok-opent-bijenhotel-in-rijsbergen