11 oktober 2018

Onder grote belangstelling verrichtten wethouders Johan de Beer en Patrick Kok op 10 oktober de officiële aftrap voor de aanleg van het fietspad Aa of Weerijs. Beide wethouders groeven het stuk uit de grond met een minigraver. De Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs is een belangrijke trekker van dit plan met brede ondersteuning vanuit de inwoners. De gemeente Zundert heeft dit initiatief altijd ondersteund en heeft 1,5 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Samen met de 150.000 EUR subsidie van de Provincie Noord-Brabant en Landstad de Baronie wordt het fietspad gerealiseerd. In maart 2019 zal het fietspad gereed zijn.

 

Meer dan alleen een fietspad

De Aa of Weerijs stroomt vanaf België door de gemeente Zundert naar Breda. Beide gemeenten investeren in de aanleg van het fietspad. Het draagt de naam ‘Reis langs de Weerijs’ met als motto ‘Van Nassau tot Van Gogh’. In de gemeente Zundert komt het fietspad tussen het Kruispad en de Bakkebrugstraat in Rijsbergen te liggen en wordt zo aangesloten op het stuk dat op Bredaas grondgebied ligt. “We gaan verder dan enkel een fietspad aanleggen. We willen dat het ook echt een bijdrage levert aan het toerisme in de gemeente. Het wordt daarom een recreatief en educatief fietspad met panelen met daarop informatie over de omgeving,” aldus wethouder Recreatie en Toerisme, Johan de Beer. Het tracé in de gemeente Zundert is 3,4 km lang en de verwachting is dat de werken medio maart 2019 gereed zijn. Aannemer is Van Eekeren en Van Schilt.

 

Een initiatief van inwoners

Het was een heugelijk moment toen de eerste schop de grond in ging. “Voor veel inwoners is het een lang gekoesterde wens om langs de Aa of Weerijs rivier te kunnen fietsen, met uitzicht op de vele aardbeienvelden, bossen en boomkwekerijen die de omgeving rijk is. We hebben met veel belanghebbenden kunnen spreken over de plannen, waaronder Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs als initiatiefnemer van dit plan. Hun waardevolle input hebben we meegenomen in de ontwerpfase,” zegt wethouder Ruimtelijke Ordening, Patrick Kok. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met onder meer de dorpsraad Rijsbergen, Waterschap Brabantse Delta, Koninklijke Wandelbond Nederland, Routebureau West-Brabant, gemeente Breda en vanzelfsprekend de omwonenden in het gebied. Ook de Stichting Fietspaden Netwerk Mark en Weerijs is verheugd met de aanleg van dit gedeelte: ‘’Ik vergelijk dit fietspad met het beroemde fietspad langs de Mark en verwacht dat het een even grote hit zal zijn. Daarmee is het een mooie boost voor het toerisme en de recreatie in de mooie gemeente Zundert’’, aldus voorzitter Frans Brosens.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/wethouders-starten-aanleg-fietspad-langs-de-aa-of-weerijs