08 november 2018

Op 15 november organiseren de D6-gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) een pitchmiddag voor zorgaanbieders met innovatieve ideeën. De negen aanbieders met de beste ideeën pitchen hun plannen en maken kans op een innovatiebonus. Namens gemeente Zundert neemt wethouder Twan Zopfi plaats in de jury. Er zijn drie rondes en iedere ronde verdelen de jury ieder EUR 10.000. Pers is vanaf 16:00 uur van harte welkom om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de innovatiebonussen in Brasserie De Lodge in Roosendaal. 

Dragon’s Den
De pitchmiddag is vormgegeven naar het idee van Dragon’s Den. Zorgaanbieders presenteren hun plan voor een jury. Deze jury bestaat uit zes bestuurders van de D6-gemeenten, een innovatieve ondernemer uit de regio en een belangenvertegenwoordiger vanuit de kant van de cliënten. De pitchmiddag heeft drie rondes. Iedere ronde verdelen de juryleden ieder EUR 10.000. Aan het eind van elke ronde bepaalt ieder jurylid hoeveel geld hij of zij aan iedere finalist uitreikt. Deze verdeling maken zij aan de hand van criteria. Zoals de impact van het plan voor cliënten en maatschappij, het innovatieve vermogen en het financiële plaatje van het idee. Ook is belangrijk hoe er wordt samengewerkt met anderen. Het nu nog fictieve geld dat de jury tijdens de pitchmiddag verdeelt, kunnen de zorgaanbieders op een later moment daadwerkelijk verzilveren.

Doel van de innovatiebonus
Veel zorgaanbieders nemen al stappen om te innoveren. Vanuit de D6-gemeenten willen we dit nog meer stimuleren. De innovatiebonus is hier een mooi middel voor én het laat tegelijkertijd zien waar zorgaanbieders aan werken. Er worden namelijk alleen bonussen uitgereikt aan initiatieven die al uitgevoerd worden of zijn. Zo wordt succes beloond. Het mooie van de pitchmiddag is bovendien dat de zorgaanbieders de kans krijgen om met elkaar te netwerken en van elkaar te leren.

Ontstaan innovatiefonds
Op 13 juli 2017 besloot de Bestuurstafel Sociaal Domein D6 om een innovatiefonds op te richten. Dit om de aanbieders op een positieve manier te stimuleren om te vernieuwen binnen het zorglandschap van de Wmo. De innovatiebonus staat in het teken van het innovatiefonds. Op 20 juni vond de kick-off bijeenkomst plaats. Vervolgens is een plan van aanpak opgesteld, waarvan de pitchmiddag op 15 november een onderdeel is. 

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/zorgaanbieders-pitchen-innovatieve-ideeen-met-kans-op-bonus