05 oktober 2020

ZUNDERT – De gemeenteraad van Zundert heeft op 29 september de toekomstvisie voor sportaccommodaties unaniem vastgesteld. De toekomst van de sportaccommodaties is één van de zes grote opdrachten uit het politiek akkoord 2018-2022.  

Een toekomstvisie voor de sportaccommodaties in de gemeente Zundert is één van de zes grote Zundertse opdrachten (bestuursopdrachten) uit het politiek akkoord. “Ik ben met recht heel erg trots op de sportvisie. Dit is een goede samenwerking geweest tussen de gemeente en de sportverenigingen. We hebben nu een document in handen dat richting geeft aan de toekomst van onze verenigingen,” zegt wethouder Sport, Twan Zopfi.

De sportvisie gaat over de sportaccommodaties en de financiering:

 

Sportaccommodaties: Ieder dorp behoudt basisfaciliteiten

In de visie staat dat iedere dorpskern haar basisfaciliteiten behoudt. In de eerste jaren werken we aan het onderhoud, de verduurzaming en de toegankelijkheid van de huidige faciliteiten.

Op de lange termijn gaat de gemeente samen met de sportverenigingen kijken of verenigingen krachten kunnen bundelen. Is er een wens om samen te werken? Kan dat ook gebied overstijgend? Hoe spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en individualisering. Maar ook op de ontwikkelingen van de vereniging zelf. Denk aan de uitdaging om vrijwilligers te vinden. Zo ontwikkelen we de sportaccommodaties door naar toekomstbestendige accommodaties.

 

Financiering: Afwegingskader voor investeringen geeft duidelijkheid aan sportverenigingen

Het afwegingskader voor investeringen maakt duidelijk in welke vraagstukken de gemeente investeert. Dit kan zijn in accommodaties, maar ook andere ondersteuning voor de sport. We beoordelen of de investering gaat over een basissport waar veel vraag naar is. We kijken ook naar de maatschappelijke extra waarde en de kosten. Op 10 november staat de begroting 2021 op de agenda van de gemeenteraad. Na goedkeuring van de begroting worden gesprekken gevoerd over investeringen, zoals de renovatie van de atletiekbaan.

Over vijf jaar hebben veel van onze verenigingen elkaar gevonden. En organiseren zij samen een gevarieerd sport- en beweegaanbod voor alle inwoners. Dat is onze ambitie”, zegt de wethouder.

 

Meer informatie

De sportvisie vind op het Raadsinformatiesysteem Notubiz.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/zundert-stelt-visie-voor-sportaccommodaties-unaniem-vast