15 juli 2020

Zundertse inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen die in een noodsituatie zijn gekomen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van het noodfonds Covid-19. De gemeente Zundert is gedurende de coronacrisis goed in contact gebleven haar stakeholders. Het noodfonds is een laatste vangnet als andere financiĆ«le regelingen niet hebben geholpen. Het noodfonds loopt van 11 juli tot en met 31 december.

Er zijn voorwaarden verbonden aan het noodfonds. Zo is de noodsituatie ontstaan na 1 maart, door de coronacrisis. Ook kan worden aangetoond dat andere financiĆ«le regelingen niet hebben geholpen. 

Vanaf 11 juli kunnen aanvragen schriftelijk ingediend worden bij het college van B&W. Het college neemt binnen vier weken een besluit. Op de website van gemeente Zundert staat meer informatie over het noodfonds, de voorwaarden en de manier van aanvragen: www.zundert.nl/corona.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/zundertenaren-kunnen-beroep-doen-op-noodfonds-covid-19