26 november 2019

De gemeente Zundert gaat een intentieovereenkomst aan met projectontwikkelaar Maas-Jacobs Vastgoed B.V. voor nieuwbouw op de plek van voormalig hotel-brasserie de Roskam, aan de Molenstraat 1 in Zundert. Dat heeft het college van B&W vandaag op 26 november besloten.

 

Er bestaan al langer plannen om nieuwbouw te realiseren aan de Molenstraat 1. Maas-Jacobs Vastgoed heeft extra tijd uitgetrokken om een gedegen voorstel in te dienen bij de gemeente dat in lijn ligt met de Centrumvisie en de recent aan de gemeenteraad gepresenteerde visie De Nieuwe Tuintjes.

Nu de Molenstraat heringericht is, zet het college zich in om nieuwe woningen te creëren binnen de bestaande bebouwing aan deze doorgaande weg. Zo is onder andere de bouwvergunning voor de Tantes van Van Gogh recentelijk onherroepelijk geworden en ligt er een initiatief voor het pand van Jacobs Kleding. Ook de herontwikkeling van de Roskam en het parkeerterrein is van groot belang voor deze kwaliteitsimpuls," vertelt wethouder ruimtelijke ontwikkeling Patrick Kok verheugd.

 

Het ontwerp

Het voorstel van Maas-Jacobs Vastgoed geeft antwoord op de enorme vraag naar dure en middel dure appartementen in het centrum. Het plan omvat 21 appartementen, waarvan 18 middel dure en drie dure. Daarnaast is er een horeca ruimte op de begane grond, zoals nu ook het geval is. Ook is de herinrichting van de parkeerplaats onderdeel van het initiatief.

 

Inloopavond

De gemeente Zundert en Maas-Jacobs Vastgoed organiseren gezamenlijk een inloopavond om de inwoners te informeren en de nieuwbouwplannen toe te lichten. De inloopavond vindt plaats op woensdag 4 december van 19.00 tot 20.30 uur bij Proeftijd, Molenstraat 1 in Zundert. Iedereen is van harte welkom.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/21-appartementen-en-horeca-op-de-plek-van-voormalig-hotel-de-roskam.html