15 juli 2019

Dinsdag 9 juli heeft het college van B&W besloten dat het bouwproject ‘Tantes van Van Gogh’, met een aantal aanpassingen, door kan gaan. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een aantal bezwaren van inwoners. 

 

Het bouwproject ‘Tantes van Van Gogh’ betreft de herontwikkeling op de hoek Sint Elisabethlaan/ Markt in Zundert. Er ligt een plan voor de nieuwbouw van 14 appartementen aan de Sint Elisabethlaan en 5 aan de Markt. Deze 5 appartementen komen in het huis waar ooit de buurvrouwen, de ‘tantes’ van Vincent van Gogh, woonden.

We hebben geluisterd en oog gehad voor de bezwaren die zijn ingediend tegen het plan. Op basis van de bezwaren heeft de ontwikkelaar een aantal aanpassingen gemaakt in de bouwplannen. Het college is blij met deze stap waardoor het bouwproject uitgevoerd kan worden,” aldus wethouder Ruimtelijke Ordening, Patrick Kok. Het aantal aanpassingen betreft onder andere het verlagen van de trappenhuizen en deze qua hoogte gelijk te maken met de bovenste verdieping van het appartementengebouw aan de Elisabethlaan.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/bouwproject-tantes-van-van-gogh-kan-doorgaan.html