11 juli 2019

Na de zomer start de gemeente met het opstellen van beheerplannen die zorgen voor verdere ontwikkeling van de openbare ruimte in de gemeente Zundert: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Bij het opstellen van de plannen staan de wensen en behoeften van inwoners en partners centraal.

 

‘Als beheerder van de openbare ruimte, is de gemeente Zundert verantwoordelijk voor een duurzame, toekomstbestendige woon-, leef- en werkomgeving binnen de gemeentegrenzen’, opent wethouder Ruimtelijke Ordening, Patrick Kok. ‘Om de openbare ruimte optimaal te ontwikkelen, is er gekozen voor een integrale aanpak: meerdere onderhoudsdisciplines in één plan’, vervolgt hij. ‘Bijvoorbeeld het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte, hierin wordt onder meer het beheer van groen, wegen, kunstwerken, publieke werken en spelen opgenomen. Dit zorgt voor synergie tussen deze elementen’.  

 

Bestuursopdracht

Actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een speciaal project: dit is één van de zes bestuursopdrachten uit het Politiek Akkoord Bestuursperiode 2018-2022. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat het actualiseren van het GVVP prioriteit heeft. De bestuursopdracht richt zich enerzijds op het vernieuwen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, anderzijds op een tracékeuze voor de zuidelijke verkeersontsluiting.  

 

Ambities

Na de zomer start de gemeente met het opstellen van de plannen. De aftrap bestaat uit het ophalen van de ambities. Hierbij worden vele, verschillende partners betrokken. Waar liggen de behoeften? Wat zijn de prioriteiten? Wethouder Kok benadrukt het belang van burgerparticipatie binnen de plannen: ‘We willen de inwoners en partners intensief betrekken, het proces zo inrichten dat we naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. Inwoners hebben al verschillende keren te kennen gegeven dat ze graag meedenken over de ontwikkeling van de openbare ruimte. Een goed teken, dit geeft aan dat het leeft. Door in gesprek te gaan met stakeholders kunnen we de wensen voor de openbare ruimte inventariseren en gerichte keuzes maken in lijn met de behoeften uit de gemeenschap’.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/burgerparticipatie-vormt-basis-voor-ontwikkeling-openbare-ruimte.html