31 augustus 2017

ZUNDERT – De gemeente Zundert vangt binnenkort gezinnen met kinderen op die afkomstig zijn van camping Fort Oranje. Deze gezinnen worden, nog dit jaar, gehuisvest op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) aan de Ettenseweg 97 in Rijsbergen. Hierover is overeenstemming bereikt met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Met het plaatsen van ruim 30 woonunits wordt het mogelijk gemaakt dat een twintigtal gezinnen tijdelijke huisvesting krijgt aangeboden op het terrein van het AZC. Welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen wordt de komende weken verder bekeken. Het gaat in ieder geval om gezinnen met kinderen die economisch gebonden zijn en waarbij het wat langer de tijd vraagt om een duurzame oplossing voor huisvesting te vinden.

Burgemeester Poppe-de Looff: “Als gemeente Zundert nemen we onze verantwoordelijkheid om een oplossing te vinden voor mensen van camping Fort Oranje.” De opvang van deze groep mensen maakt onderdeel uit van het herhuisvestingsplan van de gemeente Zundert in het kader van de sluiting van camping Fort Oranje. De sluiting heeft als doel om een einde te maken aan de onhoudbare situatie op de camping waar structureel veel problemen speelden van openbare orden, leefbaarheid, sociale veiligheid en criminaliteit.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/gemeente-zundert-herhuisvest-gezinnen-tijdelijk-op-voormalig-azc-terrein.html