18 december 2019

De gemeente Zundert en Gehandicapten Platform Zundert werken samen aan een inclusieve gemeente waaraan iedereen naar vermogen kan participeren. Dat staat in de intentieverklaring die beide partijen vandaag ondertekenen.

De gemeente Zundert vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen aan de Zundertse samenleving. Inwoners die hierbij moeite ondervinden, bijvoorbeeld door een fysieke beperking of mentale uitdaging, worden zoveel mogelijk ondersteund. Dit wordt o.a. gedaan door te zorgen dat wegen, gebouwen e.d. toegankelijk zijn. Maar ook dat de gemeentelijke dienstverlening en die van haar partners toegankelijk is. Daarmee sluit Zundert aan bij het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

                   

Inbreng ervaringsdeskundigen

Essentieel is de inbreng van de ervaringsdeskundigen. Gemeente Zundert en Gehandicapten Platform Zundert trekken samen op om invulling te geven aan een inclusieve gemeente met als credo “niets over ons, zonder ons”. De ambassadeurs van de gemeente zorgen voor de verbinding tussen de partijen, zodat de uitgangspunten van het VN-verdrag - gelijkheid, solidariteit, autonomie en participatie - een onderdeel van het DNA wordt bij het vormen van beleid.

Delen via e-mail

https://www.zundert.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/gemeente-zundert-werkt-aan-inclusieve-gemeente.html